Shndërro çdo hapësirë në laborator virtual!

Aplikacion për shkolla fillore

Shkarko aplikacionin

Realiteti i shtuar

Realiteti i shtuar mundëson që figurat 3D të shtohen në boten reale!

300+ figura

Mbi 300 figura tre dimensionale të bazuara në plan programin e shkollave fillore.

Shpjegime për figura

Çdo figurë ka shpjegimin e bërë nga profesorët e lëndëve përkatëse.

Fusha 3D

Fusha 3D të lejon manipulumin me figurat në një ambient tre dimensional.

Ndryshimi i parametrave

Ndrysho parametrat e dukurive fizike dhe vrojto ndryshimet që ndodhin

Kompatibil me kurrikul

Figurat, kuizet, shpjegimet e gjithçka tjeter janë të bazuara në librat shkollor!

Çka përfshinë?

1

Fizikë

Fizika është e orientuar në eksperimentet e libres.

2

Kimi

Kimia është e orientuar në sistemin periodik edhe strukturen molekulare të elementeve.

3

Biologji

Biologjia është e orientuar në anatominë e njeriut.

Kontakto

Email Adresa

tachyondevelop@gmail.com